• Môi trường

    Oxi hóa sinh học
    Sự phân hủy các chất hữu cơ phức tạp bởi các vi sinh vật. Sự oxi hóa sinh học xảy ra trong quá trình tự thanh lọc của các thể nước và trong xử lý nước thải bằng bùn hoạt hóa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X