• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  ảnh nhị phân

  Giải thích VN: Sự biểu diễn một hình ảnh video lưu trữ trong bộ nhớ máy tính dưới dạng một tập hợp các bit. Mỗi phần tử ảnh ( picture element-pixel) tương ứng với một điểm nhỏ trên màn hình và được điều khiển với một mã sáng hoặc tắt, được lưu trữ dưới dạng một bit ( 1 ứng với sáng hoặc 0 ứng với tắt), đối với các màn hình đen-trắng. Màu và các bóng xám đòi hỏi nhiều thông tin hơn. Ảnh bit là một mạng lưới các mức 1 và 0 xếp thành nhiều cột và hàng, và sẽ được máy tính chuyển đổi thành các pixel để thể hiện trên màn hình.

  ánh xạ bit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X