• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) đoạn cuối của dây thừng buộc vào cọc tàu
  Đoạn cuối của một công việc hoặc nhiệm vụ (bất kể khó khăn gian khó thế nào)

  Giao thông & vận tải

  đầu cuối (lin)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X