• /baɪ'wikli /

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Một tuần hai lần
  Hai tuần một lần

  Danh từ

  Tạp chí (báo...) ra hai tuần một kỳ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hai tuần một lần

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hai tuần một kỳ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X