• /´blinkəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  (nói về ngựa) bị che mắt
  Hẹp hòi, phiếm diện
  a blinkered mind
  tâm trí hẹp hòi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X