• /blip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đốm sáng trên màn hình radar
  Tiếng nổ lách tách

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điểm nhạy quang

  Điện

  vạch sáng

  Giải thích VN: Vạch sáng trên màn ra-đa gây ra bởi sự suất hiện của vật phản xạ sóng điện từ.

  Kỹ thuật chung

  đốm sáng
  radar blip
  đốm sáng rađa
  sự đáp ứng
  tín hiệu nhiễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X