• nguồn gốc từ này xuất phát từ chữ "weblog", tức là những ghi nhận, báo cáo trên web. Blog bây giờ được hiểu là 'nhật kí cá nhân trên mạng'. <leanhquans@yahoo.com>

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X