• /¸bou´pi:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trò chơi ú tim
  to play bo-peep
  chơi ú tim ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X