• /´bɔdkin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xỏ dây, cái xỏ băng vải
  Cái cặp tóc
  Dao găm
  Người bị ép vào giữa hai người khác
  to sit bodkin
  bị ngồi ép vào giữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X