• Điện lạnh

  sự tỏa nhiệt khi sôi
  bubble boiling heat transfer
  sự tỏa nhiệt khi sôi bọt
  tỏa nhiệt khi sôi
  bubble boiling heat transfer
  sự tỏa nhiệt khi sôi bọt
  bubble boiling heat transfer
  tỏa nhiệt khi sôi bọt
  film boiling heat transfer
  tỏa nhiệt khi sôi màng
  truyền nhiệt khi sôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X