• Thông dụng

  Danh từ

  Đường ranh giới, giới tuyến

  Tính từ

  Ở giới tuyến
  border-line case
  (tâm lý học) trường hợp gần như điên

  Hóa học & vật liệu

  đường mép

  Xây dựng

  đường phân giới

  Kỹ thuật chung

  đường biên
  đường giới hạn
  đường viền
  giới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X