• /´bɔ:rik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) thuộc về boric
  boric acid
  axit boric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X