• / baʊ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành cây

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  arm , fork , limb , offshoot , shoot , sprig , sucker , branch , leg , twig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X