• /buən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng suối nhỏ

  Danh từ

  Cách viết khác bourne

  Giới hạn; biên giới, ranh giới
  Mục đích
  (thơ ca) phạm vi, khu vực

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dòng suối nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X