• (đổi hướng từ Bowdlerised)
  /´baudlə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác bowdlerize

  Nội động từ
  Lược bỏ, cắt bỏ (những đoạn không cần thiết trong một cuốn sách)
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X