• /´breisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bao cổ tay (để đấu gươm, bắn cung)
  Chất bổ, rượu bổ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chén rượu giải sầu; chén rượu làm cho lại sức

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái ngàm, cái kẹp, thanh giằng, sự nối

  Hóa học & vật liệu

  thanh kẹp treo

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cái ngàm
  móc sắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X