• /´bræsa:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Băng tay

  Chuyên ngành

  Y học

  băng quấn tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X