• Kỹ thuật chung

  ngưỡng có thể sinh lợi

  Xây dựng

  sinh lời [ngưỡng sinh lời]

  Kinh tế

  thời điểm hoà vốn (when the total cost is equal to revenue)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X