• Cơ khí & công trình

  ứng suất khi hãm

  Toán & tin

  ứng suất giới hạn (gãy)
  ứng suất phá hoại (gãy)

  Cơ - Điện tử

  ==

  Xây dựng

  ứng suất tới hạn

  Kỹ thuật chung

  giới hạn bền kéo
  ứng suất gãy
  ứng suất phá hoại
  ứng suất phá hủy
  ứng suất tới hạn

  Địa chất

  ứng suất gây nứt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X