• (đổi hướng từ Breathalysing)
  /´breθə¸laiz/

  Thông dụng

  Động từ
  Kiểm tra về lượng rượu đã uống
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X