• Điện

    mức quang lượng

    Giải thích VN: Trong TV, đó là độ trắng, mức điện thế 0 của sóng hiệu số hỗn hợp TV.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X