• /´britəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính giòn, tính dễ gãy, tính dễ vỡ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính dễ gãy

  Kỹ thuật chung

  độ dễ gãy
  độ giòn
  brittleness test
  sự thử độ giòn
  brittleness test
  thí nghiệm độ giòn
  cold brittleness
  độ giòn nguội
  hot brittleness
  độ giòn nóng
  temper brittleness
  độ giòn ram
  temperature of brittleness
  nhiệt độ giòn

  Địa chất

  tính dễ vỡ, tính giòn, độ giòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X