• (đổi hướng từ Brominated)
  /´broumi¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xử lý với brom hay với một hợp chất brom

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  brom hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X