• /´brɔηkou/

  Thông dụng

  Cách viết khác broncho

  Danh từ, số nhiều broncos

  'br˜–kouz
  ngựa chưa thuần hoá hẳn (ở Ca-li-pho-ni-a)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X