• Kiểu tấn công vét cạn / phép vét cạn / giải pháp vét cạn /phương pháp vét cạn
  

  Trong tin học: kiểu tấn công vét cạn có nghĩa là sử dụng tất cả các giá trị, khả năng, trường hợp có thể sảy ra vào một phép tính nào đó. Mang hàm nghĩa "thử tất cả".

  Trong chuyên ngành khác còn mang nghĩa tấn công tổng lực, phép dùng bạo lực,...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X