• /´bild¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây dựng nên
  Bài bình luận dài dòng
  Lời nói đầu (của một bài phát biểu ở đài phát thanh)
  Sự quảng cáo đề cao (ai, vật gì)
  (vật lý) sự tích tụ, sự tích luỹ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự xây dựng lực lượng, sự tăng cường dần lực lượng vũ trang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nâng cao
  lắp ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X