• /´bul¸douzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe ủi đất
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người doạ dẫm, người đe doạ, người ép buộc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  búa lớn
  đe có mặt lõm
  máy rèn ngang

  Xây dựng

  lưỡi gạt mái ủi

  Kỹ thuật chung

  máy gạt
  máy ủi
  máy ủi đất

  Địa chất

  máy gạt, máy ủi, máy húc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X