• (đổi hướng từ Businessmen)
  /'biznismən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà kinh doanh, thương gia
  big businessman
  nhà đại tư bản
  Người quen giao dịch

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà doanh nghiệp

  Kinh tế

  doanh nhân
  nhà doanh nghiệp
  nhà kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X