• /si:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Cs, C's

  Mẫu tự thứ ba trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  100 (chữ số La mã)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trăm đô la
  (âm nhạc) đô
  (toán học) số lượng thứ ba đã biết
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) Côcain
  Người thứ ba, vật thứ ba (trong giả thiết)
  Vật hình c

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cacbon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X