• Đối phó với hành vi vi phạm (đã được quy định trong mục Những điều không nên làm) BaamBoo-Tra Từ có quyền xóa nội dung mà chúng tôi xác định là không phù hợp. Những thành viên vi phạm nhiều có thể bị khóa nick hay IP.
    • Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc này nếu thấy cần thiết, dựa trên nguyện vọng của cộng đồng và phục vụ cho việc phát triển BaamBoo-Tra Từ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X