• Điện tử & viễn thông

    nhóm giải quyết trường hợp khẩn cấp

    Giải thích VN: CERT là một nhóm tư vấn về vấn đề an toàn trên Internet theo dõi các vi phạm an toàn và đưa ra các báo cáo tư vấn về vấn đề này. Internet: http//www.cert.org.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X