• Y Sinh

    một CPRS bao gồm: dữ liệu, quy tắc, thủ tục, truyền thông, xử lý, thiết bị lưu trữ và các thủ tục hỗ trợ y tế.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X