• /kɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mấu sắc (đóng vào móng ngựa gót giày...)

  Ngoại động từ

  Đóng mấu sắc (đóng vào móng ngựa gót giày...)
  Đồ lại, can
  (như) caulk

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sao, can

  Cơ khí & công trình

  cạn

  Xây dựng

  bít lại

  Kỹ thuật chung

  bít
  can
  can lại
  đồ lại
  làm tắc
  sao
  trét
  trét kín
  vôi sống

  Địa chất

  đá vôi sống, vôi chưa tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X