• /´kælipə/

  Cơ khí & công trình

  đo bằng compa
  đo bằng thước cặp

  Kỹ thuật chung

  kích thước (giấy)

  Cơ - Điện tử

  đo bằng thước cặp, đo bằng compa

  Y học

  (caliper) compa đo lỗ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X