• /´ka:mətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) làm dịu đi, làm giảm đau

  Danh từ

  (y học) thuốc làm dịu đi, thuốc làm giảm đau

  Chuyên ngành

  Y học

  thuốc làm dịu

  Kỹ thuật chung

  làm dịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X