• /´kæltrəp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) chông sắt (có bốn mũi)
  (thông tục) cây củ ấu ( (cũng) water caltrop)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X