• /kælks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều calxes, calces

  Tro để lại sau khi nấu kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X