• /kænə´likjuləs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều canaliculi

  Ống nhỏ; rãnh nhỏ; đường kính nhỏ

  Chuyên ngành

  Y học

  tiểu quản

  Y Sinh

  lệ quản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X