• /kæn'desns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái nung trắng, trạng thái nóng trắng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nóng sáng
  nóng trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X