• /ˈkænɪbəlɪzəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tục ăn thịt người

  Ăn thịt đồng loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X