• /kə'pæsiteit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + for) làm cho có thể, làm cho có khả năng (làm việc gì)
  Làm cho có đủ quyền, làm cho có đủ tư cách (làm việc gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X