• - Capital Expenditure(s): chi phí-phí tổn

  Là các quỹ được công ty sử dụng để nâng cấp hoặc tậu mới các loại tài sản vật chất như bất động sản (nhà cửa-đất đai), nhà máy để sản xuất, hoặc trang thiết bị. Loại phí tổn này được sử dụng để phát triển sản xuất và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Những chi phí như thế bao gồm tất cả mọi thứ từ việc sửa mái toà nhà đến việc xây mới cả một nhà máy sản xuất.

  Lượng chi phí công ty phải sử dụng dựa trên quy mô của doanh nghiệp và ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động. Một trong những ngành phải đầu tư vốn và chi phí nhiều nhất bao gồm công nghiệp dầu khí, công nghiệp viễn thông, và hệ thống phân phối gas-điện-nước.

  Dưới phương diện kế toán, Capex là một khoản chi phí nâng cấp được tính vào nguyên giá khi loại tài sản đó phải là tài sản mua mới hoặc là một khoản công ty bỏ ra để làm tăng tuổi thọ và/hoặc hiệu quả cho tài sản hiện có. Nếu một khoản chi được tính là nguyên giá thì nó phải được chuyển giá trị vào tài sản; điều này đòi hỏi công ty phải tính khấu hao lại cho tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Tuy nhiên nếu chi phí đó chỉ được sử dụng để duy trì tài sản ở trạng thái ban đầu thì chi phí đó sẽ được trừ dần vào các kỳ tiếp theo của năm. (Theo Saga.vn)

  - Chi phí vốn (CAPEX hay CAPEX) là chi phí tạo ra lợi ích trong tương lai. A vốn chi tiêu phát sinh khi một doanh nghiệp bỏ tiền hoặc mua tài sản cố định hoặc để thêm vào các giá trị của tài sản cố định hiện có với một cuộc sống hữu ích mà vượt quá năm tính thuế. Capex được sử dụng bởi một công ty mua lại hoặc nâng cấp tài sản vật chất như trang thiết bị, tài sản, hoặc các tòa nhà công nghiệp. Trong kế toán, một chi phí vốn được thêm vào một tài khoản tài sản (“vốn đầu tư”), do đó tăng cơ sở của tài sản (chi phí hoặc giá trị của một tài sản như điều chỉnh cho các mục đích thuế). Capex thường được tìm thấy trên các báo cáo lưu chuyển tiền mặt như là “Đầu tư vào tài sản Nhà máy và thiết bị” hoặc một cái gì đó tương tự như trong tiểu mục đầu tư. (Theo http://www.successisplanned.com)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X