• /´ka:pəs/

  Thông dụng

  (bất qui tắc) danh từ, số nhiều .carpi

  'k:pai
  khối xương cổ tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X