• Toán & tin

  chuyển dòng

  Giải thích VN: Ví dụ là một tín hiệu báo cho máy in biết khi bắt đầu một dòng mới.

  đầu in quay về
  sự trở về đầy dòng

  Kỹ thuật chung

  ký tự xuống dòng
  phím xuống dòng
  trở về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X