• Điện

    khử sóng mang

    Giải thích VN: Sự truyền tín hiệu vô tuyến trong đó sóng mang bị loại và không được truyền.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X