• /ka:´ti:ziən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thuyết Đê-các-tơ

  Danh từ

  Người theo thuyết Đê-các-tơ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đề các
  Descartes (Đề các)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X