• /´kæstə¸leitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo kiểu lâu đài cổ
  Có nhiều lâu đài cổ
  Có chỗ đặt súng, có lỗ châu mai (đồn luỹ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có lỗ châu mai

  Kỹ thuật chung

  răng cưa
  rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X