• /´kæʒuəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính tình cờ, tính ngẫu nhiên
  (thông tục) sự tự nhiên, sự không trịnh trọng
  Sự vô ý tứ, sự cẩu thả; sự tuỳ tiện
  Tính thất thường

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X