• /´kætə¸lepsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác catalepsy

  Danh từ

  (y học) chứng giữ nguyên thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X