• /¸kætə´litik/

  Thông dụng

  Cách viết khác catalytical

  Tính từ

  (hoá học) xúc tác
  catalytic process
  phương pháp xúc tác

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tạo xúc tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X